מדיה וחדשות

ועידת SMB

טל דרור, מלווה בעלי עסקים ובעלי משפחות להצלחה פיננסית ומרצה לצרכנות פיננסית חכמה,

ועידת SMB

המבטיחים של 2020 - 

כתבה בכלכליסט

״תפקידי כמתכנן פיננסי הינו קודם כללהקשיב ללקוחות שלי, להבין מההצרכים, הרצונות והשאיפות שלהםאת כל אלה צריך לקחת בחשבוןיחד עם ניתוח המצב הפיננסי הקייםומיפוי הנכסים שצברו״