מדיה וחדשות

ועידת SMB

טל דרור, מלווה בעלי עסקים ובעלי משפחות להצלחה פיננסית ומרצה לצרכנות פיננסית חכמה,

ועידת SMB

המבטיחים של 2020 - 

כתבה בכלכליסט

״תפקידי כמתכנן פיננסי הינו קודם כללהקשיב ללקוחות שלי, להבין מההצרכים, הרצונות והשאיפות שלהםאת כל אלה צריך לקחת בחשבוןיחד עם ניתוח המצב הפיננסי הקייםומיפוי הנכסים שצברו״

טל דרור, המבטיחים לשנת 2020 כלכליסט, כתבה